Electricianmariettaga.org

Зареждане

Каква е връзката между разстоянието от заряда на източника и силата на електрическото поле?

дек. 8, 2022 Зареждане 4 min

Напрегнатостта на електрическото поле Напрегнатост на полето Във физиката напрегнатостта на полето означава величината на векторно поле (напр. във волтове на...

Каква беше целта на гама-електрическата клетка?

дек. 7, 2022 Зареждане 3 min

Гама-електрическата клетка преобразува висока радиационна енергия (гама-лъчи) в електричество. За какво се използва гама-електрическата клетка? Гама-електрическа клетка Други патенти включват система...

Дали електрическото поле на положителния заряд е конвергентно или дивергентно?

дек. 7, 2022 Зареждане 3 min

Електрическите линии на силови линии Въображаемите линии, които представляват посоката на магнитното поле, са известни като магнитни силови линии. Магнитните силови...