Electricianmariettaga.org

Hvad er nettokraft 0 N?

dec 8, 2022 Bil 4 min

Hvis nettokraften på et objekt er nul, så er objektet i ligevægt I klassisk mekanik er en partikel i mekanisk ligevægt,...

Er DNA neutralt ladet?

dec 8, 2022 Stød 3 min

DNA er negativt ladet på grund af tilstedeværelsen af ​​fosfatgrupper i nukleotider. Fosfatrygraden i DNA er negativt ladet, hvilket skyldes tilstedeværelsen...

Hvorfor er atom et neutralt?

dec 8, 2022 Guitar < 1 min

Når et atom har lige mange elektroner og protoner, har det lige mange negative elektriske ladninger (elektronerne) og positive elektriske ladninger...

Er kerne en neutral?

dec 8, 2022 Guitar 3 min

Kernen (flertal, kerner) er et positivt ladet område i atomets centrum. Den består af to typer subatomære partikler pakket tæt sammen....