Electricianmariettaga.org

Díj

Mi a kapcsolat az elektromos térerősség és a töltés között?1 min read

dec 7, 2022 < 1 min

Mi a kapcsolat az elektromos térerősség és a töltés között?1 min read

Reading Time: < 1 minutes


Az elektromos térerősségtérerősség A fizikában a térerősség egy vektorértékű tér nagyságát jelenti (pl. volt per méter, V/m, E elektromos tér esetén). Például egy elektromágneses mező elektromos térerőt és mágneses térerősséget is eredményez.https://en.wikipedia.org › wiki › Field_strengthMezőerősség – A Wikipédia egy adott vektorpontban egyenesen arányos az elektromos töltéssel — coulombban ( C) — a forrásobjektum. Ezenkívül a térerősség fordítottan arányos a forrásobjektum és a teszt töltésvektor pontja közötti távolsággal.