Electricianmariettaga.org

Mokestis

Koks ryšys tarp elektrinio lauko stiprumo ir krūvio?1 min read

Gru 7, 2022 < 1 min

Koks ryšys tarp elektrinio lauko stiprumo ir krūvio?1 min read

Reading Time: < 1 minutes


Elektrinio lauko stiprio lauko stiprumas Fizikoje lauko stipris reiškia vektoriaus vertės lauko dydį (pvz., voltais vienam metrui, V/m, elektriniam laukui E). Pavyzdžiui, elektromagnetinis laukas lemia ir elektrinio, ir magnetinio lauko stiprumą.https://en.wikipedia.org › wiki › Lauko_stiprumas Lauko stiprumas – Vikipedija konkrečiame vektoriaus taške yra tiesiogiai proporcinga elektros krūviui – kulonais ( C) — šaltinio objekto. Be to, lauko stiprumas yra atvirkščiai proporcingas atstumui tarp šaltinio objekto ir bandomojo krūvio vektoriaus taško.