Electricianmariettaga.org

Apakah cas elektrik 1?

Dis 8, 2022 Caj 3 min

Proton mempunyai cas +1 dan jisim 1 unit jisim atom, iaitu lebih kurang sama dengan 1.66×10 -24 gram. Bilangan proton dalam...

Adakah DNA bercas neutral?

Dis 8, 2022 Kejutan 3 min

DNA bercas negatif kerana kehadiran kumpulan fosfat dalam nukleotida. Tulang belakang fosfat DNA bercas negatif, yang disebabkan oleh kehadiran ikatan yang...

Apakah maksud cas neutral?

Dis 8, 2022 Caj 3 min

Apakah Maksud Caj Neutral? Caj neutral ialah kejadian elektrokimia di mana atom mempunyai bilangan elektron dan proton yang sama. Atom sedemikian...

Apakah caj proton?

Dis 8, 2022 Skuter 3 min

Proton mempunyai cas elektrik positif satu (+1) dan jisim 1 unit jisim atom (amu), iaitu kira-kira 1.67×10−27 kilogram. Adakah proton cas...

Mengapa atom adalah neutral?

Dis 8, 2022 Gitar < 1 min

Apabila atom mempunyai bilangan elektron dan proton yang sama, ia mempunyai bilangan cas elektrik negatif (elektron) dan cas elektrik positif (proton)...

Adakah nukleus neutral?

Dis 8, 2022 Gitar 3 min

Nukleus (plural, nukleus) ialah kawasan bercas positif di pusat atom. Ia terdiri daripada dua jenis zarah subatom yang dibungkus rapat. Zarah-zarah...