Electricianmariettaga.org

Poplatok

Aký je vzťah medzi silou elektrického poľa a nábojom?1 min read

dec 7, 2022 < 1 min

Aký je vzťah medzi silou elektrického poľa a nábojom?1 min read

Reading Time: < 1 minutes


Sila elektrického poľa Sila poľa Vo fyzike znamená sila poľa veľkosť poľa s vektorovou hodnotou (napr. vo voltoch na meter, V/m, pre elektrické pole E). Výsledkom elektromagnetického poľa je napríklad intenzita elektrického poľa aj intenzita magnetického poľa. https://en.wikipedia.org › wiki › Sila_poľa Sila poľa – Wikipedia v konkrétnom vektorovom bode je priamo úmerná elektrickému náboju – v coulombách ( C) — zdrojového objektu. Okrem toho je sila poľa nepriamo úmerná vzdialenosti medzi zdrojovým objektom a bodom vektora testovacieho náboja.