Electricianmariettaga.org

Poplatok

Čo má neutrálny náboj?

dec 8, 2022 Poplatok < 1 min

Na rozdiel od protónov a elektrónov, ktoré sú elektricky nabité, neutróny nemajú žiadny náboj – sú elektricky neutrálne. Aký je príklad...

Čo je znakom náboja?

dec 8, 2022 Poplatok 3 min

Vo fyzike a chémii je bežné používať elementárny náboj (e) ako jednotku. V chémii sa používa aj Faradayova konštanta, čo je...