Electricianmariettaga.org

Är DNA neutralt laddat?

dec 8, 2022 Stötar 3 min

DNA är negativt laddat på grund av närvaron av fosfatgrupper i nukleotider. Fosfatryggraden i DNA är negativt laddad, vilket beror på...

Varför är atom en neutral?

dec 8, 2022 Gitarr < 1 min

När en atom har lika många elektroner och protoner har den lika många negativa elektriska laddningar (elektronerna) och positiva elektriska laddningar...

Är kärnan neutral?

dec 8, 2022 Gitarr 3 min

Kärnan (plural, kärnor) är ett positivt laddat område i mitten av atomen. Den består av två typer av subatomära partiklar packade...