Electricianmariettaga.org

Sạc pin

Nêu mối quan hệ giữa cường độ điện trường và điện tích?1 min read

Th12 7, 2022 < 1 min

Nêu mối quan hệ giữa cường độ điện trường và điện tích?1 min read

Reading Time: < 1 minutes


Cường độ điện trường cường độ trường Trong vật lý, cường độ trường có nghĩa là độ lớn của trường có giá trị vectơ (ví dụ: tính bằng vôn trên mét, V/m, đối với điện trường E). Ví dụ: trường điện từ dẫn đến cả cường độ điện trường và cường độ từ trường.https://en.wikipedia.org ›wiki ›Field_sức mạnhCường độ trường – Wikipediatại một điểm vectơ cụ thể tỷ lệ thuận với điện tích — tính bằng coulomb ( C) — của đối tượng nguồn. Ngoài ra, cường độ trường tỷ lệ nghịch với khoảng cách giữa đối tượng nguồn và điểm vectơ điện tích thử nghiệm.